07/04/2022

Dal llefydd ar ein sesiynnau Crefft a choginio ros Pasg. Bwciwch nawr!

Still places on our craft and cooking sessions over Easter. Book now!

 

Crefft Pasg / Easter Craft

https://www.eventbrite.co.uk/e/crefft-pasg-easter-craft-tickets-308592236687 

Coginio / Cooking

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-coginio-cooking-session-tickets-313297971667

 

04/04/2022

Dewch i helpu ni gyrraedd y Miliwn o Gamau – croeso i bawb o’r teulu.

Yn anffodus nid yw’r daith yn addas ar gyfer cadair olwyn na phram.

 

Join us to help us reach the million steps – welcome to everyone from the family.

Unfortunately the route is not suitable for a wheelchair or pram.

 

 

 

28/03/2022

I archebu tocynnau Crefft Pasg – To book Easter Craft ticket

https://www.eventbrite.co.uk/e/crefft-pasg-easter-craft-tickets-308592236687

 

I archebu tocynnau Sesiwn Gemau Fideo – To book Video Game Session ticket

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-gemau-fideo-tickets-306447341247

 

  

25/03/2022

24/03/2022

23/03/2022

14/03/2022

Dydd Mercher yma am 1:00yp

This Wednesday at 1:00pm

 

09/03/2022

 

Mae gennym cynhyrchiad Cymraeg Newydd or’ comedi Shirley Valentine yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar Mawrth y 22fed am 7:30pm.

­Mae’r tocynnau ar werth am £12 safon/ £10 consesiwn.

 

Am fwy o wybodaeth neu i archebu tocynnau gallwch galw’r swyddfa docynnau ar 01495 227206 neu ymweld a’n gwefan isod:

https://blackwoodminersinstitute.com/cy/shirley-valentine

 

Mae’r sioe yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg rhugl. Rydym yn y ganolfan yn gyffrous i ddod â mwy o adloniant Cymraeg i’n cymuned.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

08/03/2022

Rydym yn profi problemmau technegol gyda ein gwefan wrth i ni drosglwyddo at wefan newydd. Ymddiheuriadau am unrhyw broblem mae hyn yn achosi.

Peidiwch a chlicio ar unrhyw link os mae’r wefan yn mynd at dudalen newydd. Bydd ein gwefan newydd yn cael ei lawnsio yn fuan.

 

Fe allwch weld ein gweithgareddau a chadw mewn cyswllt drwy ein tudalen Facebook / Trydar ac Instagram MenterCaerffili.

 

Fe allwch hefyd ebostio gwybodaeth@mentercaerffili.cymru / ffonio y swyddfa ar 01443820913

 

 

 

We are experiencing technical problems with our website whilst we transfer to a new site. We appologise for any inconvenience this may cause. Please DO NOT click on any link if the website transfers you to another page. Our new website will be up and running soon.

 

You can see our activities and keep in touch through our Facebook / Twitter and Instagram pages MenterCaerffili

 

You can also email gwybodaeth@mentercaerffili.cymru / phone the office on 01433820913