06/03/2017

sadwrn siarad Mawrth 2017

hysbys

22/02/2017

Ffônlyfr Caerffili 

 

Rydym yn cydweithio â Tower Print a disgyblion Ysgol Cwm Rhymni i gwblhau ffônlyfr i ardal Caerffili. Ein bwriad yw casglu gwybodaeth am y ddarpariaeth Cymraeg sydd ar gael a’i gwneud yn fwy gweledol a hygyrch. Bydd y ffônlyfr yn cynnwys manylion am fusnesau, cwmnïau, unigolion, clybiau ayyb sydd yn cynnig darpariaeth drwy’r Gymraeg.

Bydd y llyfryn yn cael ei dosbarthu i deuluoedd holl ddisgyblion ysgolion Cymraeg yr ardal, a hefyd bydd yr wybodaeth ar gael ar ein gwefan. Mae am ddim i hysbysebu.

Yw gwybodaeth sydd ei angen yw: Enw Busnes/unigolyn, Math o fusnes, rhif ffôn cyswllt, e-bost cyswllt, gwefan.  Beth yw’r ddarpariaeth Cymraeg (Nwyddau, siaradwyr ayyb)?

Os oes gennych chi fusnes, neu’n ymwybodol o rywun sydd â busnes hoffai bod yn ein ffonlyfr e-bostioch bethanjones@mentercaerffili.cymru 01443820913 am ragor o wybodaeth.

Ymatebwch erbyn Mawrth 31 os gwelwch yn dda.

14/02/2017

Diwrnod CreadigolCoginio Chwefror 2017

09/02/2017

Flyer Gwersyll Bro Sannan 2017  Flyer Gwersyll Chwefror 2017  Flyer Gwersyll Penalltau 2017

Mae S4C yn chwilio am gynulleidfa i recordiad Nos Fercher Chwefror 15 o’r rhaglen Johnathon.

 

Fe fydd Andrew Coombs yn westai ar y noson.

 

Cysylltwch a mi os oes diddordeb gyda chi mynd fel cynulledifa cyn diwedd dydd Gwener Chwefror 10fed.

 

bethanjones@mentercaerffili.cymru

 

Image result for rhaglen jonathan

06/02/2017

20170206_155950