Ysgol Caerffili

Clwb Brecwast

WEDI GORFFEN

Clwb Carco

3.30yp – 6yh Dydd Llun – Dydd Iau

3:30 – 5:50yh Dydd Gwener

Clwb Meithrin

9yb-11.45yb /12.45-3.30yp

Clwb Gwyliau

8.30yb – 5yh

Rhif cofrestru CSSIW – W050001123