Ysgol Bro Allta (Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach)

Clwb Brecwast

WEDI GORFFEN

Clwb Carco

3.30yp – 5.30yh

Clwb Gwyliau

8.30yb – 5.30yh

Rhif cofrestru CSSIW – W050000069

Nursery Club

9yb – 11.30yb/ 12.45yh-3.15yh

Rhif cofrestru CSSIW – W120000224