Teithiau Ieuenctid

Teithiau Misol

Mae’r Swyddog Cymunedol a Prosiect Llais yn gweithio mewn perthynas gyda’r Urdd i drefnu teithiau achlysurol i bobl ifanc Ysgol Cwm Rhymni.

Y bwriad yw cynnig gweithgaredd hwylus tu allan i oriau ysgol ble gallent gymdeithasu gan ddefnyddio eu Cymraeg.

 

Y daith nesaf:

Taith EGX Birmingham 2017