Papur Bro Cwmni

Logo Cwm NiMae papur bro Sir Caerffili wedi’i ail lansio ar ei newydd wedd.Mae’r papur bellach yn fwy, yn cynnwys tudalennau lliw ac yn cynnwys llawer o erthyglau diddorol ar gyfer siaradwyr Cymraeg, dysgwyr, plant a phobl ifanc.

Hwn yw’r ddolen gyswllt rhwng pobol sydd am arfer eu Cymraeg hyd a lled y sir. Pris y papur yw 80c y copi. Hynny yw, £8 y flwyddyn am 10 rhifyn neu £15 i’r sawl sy’n dymuno ei dderbyn drwy’r post. Cysylltwch â’r Golygydd Ben Jones ar benamary2000@yahoo.co.uk ar gyfer ymuno â’r rhestr.

 

Dyma rhai o rhifynnau’r gorffennol:

 

Rhifyn 168          Rhifyn 169          Rhifyn 170          Rhifyn 171        Rhifyn 172          Rhifyn 173       Rhifyn 174

Rhifyn 175          Rhifyn 176          Rhifyn 177          Rhifyn 178         Rhifyn 179          Rhifyn 180       Rhifyn 180 Centre Spread

Rhifyn 181         Rhifyn 182         Rhifyn 183          Rhifyn 184          Rhifyn 185          Rhifyn 186       Rhifyn 186 Centre Spread

Rhifyn 187         Rhifyn 188          Rhifyn 189          Rhifyn 190          Rhifyn 191          Rhifyn 192       Rhifyn 193

Rhifyn 194

 

Lawrlwythwch y ffurflen archeb banc newydd:

Ffurflen archeb banc

 

TUDALEN FLAEN Y RHIFYN CYFREDOL: