Papur Bro Cwmni

Logo Cwm Ni

Mae papur bro Sir Caerffili wedi’i ail lansio ar ei newydd wedd.Mae’r papur bellach yn fwy, yn cynnwys tudalennau lliw ac yn cynnwys llawer o erthyglau diddorol ar gyfer siaradwyr Cymraeg, dysgwyr, plant a phobl ifanc.

Hwn yw’r ddolen gyswllt rhwng pobol sydd am arfer eu Cymraeg hyd a lled y sir. Pris y papur yw 80c y copi. Hynny yw, £8 y flwyddyn am 10 rhifyn neu £15 i’r sawl sy’n dymuno ei dderbyn drwy’r post. Cysylltwch â’r Golygydd Ben Jones ar benamary2000@yahoo.co.uk ar gyfer ymuno â’r rhestr.

 

Dyma rhai o rhifynnau’r gorffennol:

 

Rhifyn 168          Rhifyn 169          Rhifyn 170          Rhifyn 171          Rhifyn 172         Rhifyn 173       Rhifyn 174

Rhifyn 175          Rhifyn 176          Rhifyn 177          Rhifyn 178         Rhifyn 179          Rhifyn 180     Rhifyn 180 Centre Spread

Rhifyn 181          Rhifyn 182         Rhifyn 183          Rhifyn 184          Rhifyn 185          Rhifyn 186     Rhifyn 186 Centre Spread

Rhifyn 187        Rhifyn 188

 

 

Lawrlwythwch y ffurflen archeb banc newydd:

Ffurflen archeb banc

 

TUDALEN FLAEN Y RHIFYN CYFREDOL:

Clawr 189

 

Tudalen gefn y rhifyn cyfredol: