Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

 

 

 

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 12:00am-12:00am, Sir Benfro.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 6:00pm-9:00pm, Ystafell Cyfarfod, Swyddfa Menter Caerffili.
Dydd Iau 27 Gorffennaf 12:00am-12:00am, . £10
Dydd Gwener 1 Medi 7:00am-8:00pm, Legoland.