Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

 

 

Dydd Gwener 19 Hydref 12:00am-12:00am, .
Dydd Gwener 2 Tachwedd 10:30am-12:00pm, .
Dydd Mercher 14 Tachwedd 6:00pm-12:00am, .