Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion. Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Ar hyn o bryd mae ein gweithgareddau i gyd arlein oherwydd y firws Covid-19. Ewch i ein dudalen Facebook i weld ein digwyddiadau Facebook Live neu manylion am sesiynnau Zoom.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913 – 07931435160

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.