Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

Dydd Sadwrn 29 Chwefror 10:00am-12:00pm, .
Dydd Sul 1 Mawrth 6:30pm-9:30pm, .
Dydd Mercher 17 Mehefin 10:00am-4:00pm, .