Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

Gem rygbi Gwyl Ddewi  Cwis Gwyl Ddewi

 

 

Dydd Iau 4 Mai 6:30pm-8:30pm, Safel y Gwyndy, Caerffili. £5 yr wythnos
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 12:00am-12:00am, Sir Benfro. £150