Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

 

 

Dydd Gwener 20 Hydref 6:00pm-9:00pm, Ystafell Cyfarfod, Swyddfa Menter Caerffili.
Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 4:30am-12:00am, Stadiwm y Principality, Caerdydd.
Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 12:00am-12:00am, Birmingham. £12