Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion. Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones –to: bethanjones@mentercaerffili.cymru”>bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913 – 07931435160

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.