Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

 

 

Dydd Mercher 25 Ebrill 7:00pm-8:00pm, Canolfan Cymunedol Hengoed Community Hall CF82 7LT.
Dydd Mercher 25 Ebrill 10:00am-12:00pm, Maes Parcio Isaf Clwb Golff Brynmeadows NP12 2RB.
Dydd Sadwrn 28 Ebrill 12:00am-12:00am, .
Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 12:00am-12:00am, .