Oedolion

Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol ac undydd i Oedolion.

Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Jones – bethanjones@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

Caiff y digwyddiadau hyn eu rhedeg mewn partneriaith a Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R DYFODOL:

 

 

 

 

Dydd Gwener 1 Medi 7:00am-8:00pm, Legoland.
Dydd Sul 3 Medi 2:00pm-12:00am, Parlwr Hufen Ia Basil a Rusty, Machen, CF83 8NJ/ Basil and Rusty’s Ice cream parlour.
Dydd Gwener 8 Medi 6:00pm-9:00pm, Ystafell Cyfarfod, Swyddfa Menter Caerffili.