Pobl Ifanc

Prosiect Ieuenctid Sir Caerffili

Yn  ystod y ddeuddeg blynedd diwethaf mae Menter Sir Caerffili, Urdd Gobaith Cymru a Chyngor B.S. Caerffili wedi cyd-ariannu a chyd-reoli Prosiect Ieuenctid cyfrwng Cymraeg ar gyfer pobl ifanc y Sir. Cyflogir Swyddog Ieuenctid llawn amser, sydd wedi ei leoli yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Mae’r Swyddog yn gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer pobl ifanc ar draws y sir tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y gwyliau ysgol.  Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys teithiau, clybiau chwaraeon a diddordeb yn ogystal â’r clybiau wythnosol canlynol:

 

Manylion cysylltu y Swyddog Ieuectid: maredjones@urdd.org

 

CLYBIAU IEUENCTID CYMRAEG SIR CAERFFILI

Clwb Ieuenctid YMCA Bargod – Blwyddyn 7+
Pob nos Fawrth 6:30pm-8:30pm (tymhorau ysgol yn unig)
YMCA Bargod

Aelwyd Cwmffili – Blwyddyn 7+
Pob nos Fercher 4:30pm-6:30pm (tymhorau ysgol yn unig)
Safle Y Gwyndy