14/02/2020

13/02/2020

10/02/2020

07/02/2020

06/02/2020

NOSON GWYLWYR S4C VIEWERS’ EVENING – Pontypridd

Cyfle i fynegi barn ar raglenni a gwasanaethau S4C drwy noson anffurfiol a chymdeithasol gyda lluniaeth ysgafn a cwis!
Dewch i rhoi eich barn chi ar rhaglenni S4C.
Os hoffech ymuno â’r noson, bydd angen cofrestru – manylion isod.

An opportunity to express your views on S4C programmes and services in an informal social evening with refreshments and a quiz.
Come have your say on S4C programming. You can contribute in both Welsh and English.
If you’d like to attend, please register – details below

 

04/02/2020

Ebostiwch neu ffoniwch i archebu lle / Email or phone to secure your place

01443820913

bethanjones@mentercaerffili.cymru

 

03/02/2020

01/02/2020

30/01/2020