02/03/2021

25/02/2021

18/02/2021

17/02/2021

Grwpiau Arwyddo, Stori a chân i fabanod
Cofia bod ein sesiynau ar-lein yn ail gychwyn wythnos nesaf – dere i ganu ac arwyddo gyda ni!
Jyst clicia ar y linc isod i gofrestru
Welsh rhymetime and sign groups for babies
Our online Welsh rhyme, story and sign online groups restart next week– why not join us for singing and signing!
To register just click on the link
Cuppa and Chat Cymraeg sessions
Join our online chat Cymraeg sessions which start next week, a series of 5 sessions– to register just click on the link – suitable for beginners
Tylino babi
Cyfle i ddysgu symudiadau syml a chanu rhigymau gyda’ch gilydd –jyst clicia ar y linc isod i gofrestru
Baby Massage
A great way to learn baby massage and simple Welsh rhymes and key phrases together – to register just click on the link
Cwrs Fi a fy Mabi – i famau a thadau newydd a darpar rieni
Oeddet ti yn gwybod ein bod yn rhedeg sesiynau cyfrwng Cymraeg sydd yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol fel sut mae plentyn bach yn dysgu iaith a ble mae dy ysgol leol di, adnoddau Cymraeg a llawer mwy.
Jyst clicia ar y linc isod i gofrestru
Me and my Baby course – for new mums and dads and parents to be
Did you know that we run information online session which will explain how a baby learns a second language, how to find your local Welsh medium school, bilingual resources and much more.
To register just click on the link

16/02/2021

Sgwrs Dydd Iau yng nghwmni Huw Rowlands, yn trafod ei waith ac hefyd ei gwmni pobi ‘Huws Kitchen’

Thursday’s Sgwrs will be in the company of Huw Rowlands, discussing his work and his baking business ‘Huws Kitchen’

 

11/02/2021