17/09/2013

Noson o adloniant i ddathlu penblwydd Côr Cwm Ni yn 10 mlwydd oed yng Nghwmni Parti’r Efail. Raffl, Bwffet, Twmpath – elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

page-0

11/09/2013

Swyddog ‘Prosiect Llais’ gyda Menter Caerffili. Dyddiad cau 23/09/2013. Gweler mwy o wybodaeth isod neu cysylltwch menter@caerffili.org neu 01443 820913.

page-0

09/09/2013

page-0

Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal sesiwn cyhoeddus er mwyn trafod eich profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg yn y feddygfa, fferyllfa, deintyddfa neu’r optegydd.

page-0

 

05/09/2013

Alison Jones, Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Coleg y Cymoedd a Ffion Rees, Menter Caerffili yn lansio’r Clwb Croeso ar gampws Ystrad Mynach ddoe. Braf cwrdd â chymaint o bobl ifanc a diddordeb mewn datblygu eu sgiliau Cymraeg.

02/09/2013

Sêl Cist Ceir yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i godi arian i Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

page-0

22/08/2013

Yn gwneud sesiwn celf a chrefft yn y Playday yn YMCA Bargod.

menter

.