09/10/2013

page-1

02/10/2013

page-0

Mae S4C angen rhywun i ddosbarthu 70 o bosteri o gwmpas ardal Caerffili (mewn siopau/ caffis/llyfrgelloedd/canolfannau hamdden).Maen nhw’n bosteri sy’n hyrwyddo rhaglen fydd ar S4C – Cofio Senghennydd.

Os oes diddordeb gyda chi neu rywun rydych chi’n nabod, cysylltwch â ffionrees@mentercaerffili.cymru neu 01443 820913. Darperir tal o £30 am y gwasanaeth hwn.

s4c

23/09/2013

page-0