12/11/2013

Dewch i glywed am ddatblygiad y Fenter yn ystod y flwyddyn diwethaf ac i leisio barn. Cyfarfod yn dechrau am 6yh ar safle y Gwyndy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Heol Pontygwindy. Ac yn lle bwffe fel yr arfer, beth am fynd draw at Bella Capri erbyn 7.30yh am noson Eidalaidd gyda Pwyllgor Apel Caerffili.

08/11/2013

ARWERTHIANT CELF A CHREFFT EISTEDDFOD YR URDD CAERFFILI 2015

Diolch i bawb fu’n gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i drefnu’r Arwerthiant Celf a Chrefft gynhaliwyd yn Llancaiach Fawr ar 2il Tachwedd. Diolch i bawb ddaeth i gefnogi’r achlysur er gwaetha’r tywydd erchyll!  Diolch arbennig i Danny Grehan a Dan Phillips am fod yn Arwerthwyr penigamp.  Casglwyd dros 120 o eitemau a llwyddwyd i godi dros £3,500.  Mae nifer o eitemau dal ar ol ac mae’r Arwerthiant yn parhau ar lein tan 12.00am ar Ddydd Gwener 06 Rhagfyr 2013. Beth amdani – ewch ati i osod cynigion ar frys.

http://www.urdd.org/eisteddfod/arwerthiant-2015

Cofiwch edrych ar safle we’r Urdd a thudalen gweplyfr Eisteddfod 2015 am fwy o fanylion am weithgareddau sydd ar y gweill. https://www.facebook.com/groups/Caerffili/neu www.urdd.org/eisteddfod2015

04/11/2013

Senghennydd poster CYM-page-0

Noson Gyri Coed Duon-page-0

Dewch i glywed am ddatblygiad y Fenter yn ystod y flwyddyn diwethaf ac i leisio barn. Bwffe i ddilyn y cyfarfod.