02/10/2013

page-0

Mae S4C angen rhywun i ddosbarthu 70 o bosteri o gwmpas ardal Caerffili (mewn siopau/ caffis/llyfrgelloedd/canolfannau hamdden).Maen nhw’n bosteri sy’n hyrwyddo rhaglen fydd ar S4C – Cofio Senghennydd.

Os oes diddordeb gyda chi neu rywun rydych chi’n nabod, cysylltwch â ffionrees@mentercaerffili.cymru neu 01443 820913. Darperir tal o £30 am y gwasanaeth hwn.

s4c

23/09/2013

page-0

page-0

17/09/2013

Noson o adloniant i ddathlu penblwydd Côr Cwm Ni yn 10 mlwydd oed yng Nghwmni Parti’r Efail. Raffl, Bwffet, Twmpath – elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

page-0

11/09/2013

Swyddog ‘Prosiect Llais’ gyda Menter Caerffili. Dyddiad cau 23/09/2013. Gweler mwy o wybodaeth isod neu cysylltwch menter@caerffili.org neu 01443 820913.

page-0