21/11/2013

Cofiwch am ein Sadwrn Siarad yn Oakdale ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 30. Croeso mawr i bawb.

Sadyrnau Siarad 2-page-0

12/11/2013

Cylch Cinio Nadolig-page-0

Flyer Dolig-page-0

Dewch i glywed am ddatblygiad y Fenter yn ystod y flwyddyn diwethaf ac i leisio barn. Cyfarfod yn dechrau am 6yh ar safle y Gwyndy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Heol Pontygwindy. Ac yn lle bwffe fel yr arfer, beth am fynd draw at Bella Capri erbyn 7.30yh am noson Eidalaidd gyda Pwyllgor Apel Caerffili.