02/07/2021

29/06/2021

28/06/2021

25/06/2021

21/06/2021

08/06/2021

*SWYDD*

 

-Ydych chi rhwng 16-24 oed?

-Yn derbyn Credyd Cynhwysol (Universal Credit) neu’n gymwys i dderbyn?

Rydyn ni’n recriwtio am Gynorthwy-ydd Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â’n tîm

Cysylltwch â Lowri Jones ar : lowrijones@mentercaerffili.cymru/01443 820913 neu cysylltwch â Chanolfan Waith Caerffili neu Bargod