27/03/2014

Gwirfoddoli yn Ffiliffest 2014

Oes diddordeb gyda chi mewn gwirfoddoli yn Ffiliffest eleni yng Nghastell Caerffili? Rydym ni’n chwilio am unigolion dros 16 oed i helpu gydag amryw o dasgau yn ystod y dydd ond yn bennaf i fod yn fan cyswllt ac mae gwahanol slotiau amser ar gael. Cyfle gwych os ydych yn chwilio am brofiad gwirfoddoli.

Cysylltwch â Ffion Rees ar 01443 820913/ffionrees@mentercaerffili.cymru os oes diddordeb mewn bod yn rhan o’r tîm!

Volunteering at Ffiliffest 2014

Are you interested in volunteering at Ffiliffest in Caerphilly Castle this year? We are looking for individuals over 16 years old who are either Welsh speakers or learners to help with a variety of tasks but mainly being a point of contact for the public and there are different time slots available. A great opportunity for those looking for volunteering opportunities.

Contact Ffion Rees on 01443 820913/ffionrees@mentercaerffili.cymru if you are interested in being part of the team!