07/03/2017

Cwrs Penwythnos 18-19.03.17 (poster)

06/03/2017

Swyddog Y Gymraeg Mewn Busnes

 

Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn edrych am berson trefnus a brwdfrydig gyda syniadau newydd er mwyn datblygu defnydd o’r Gymraeg ymysg busnesau Sir Caerffili.

 

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Caerffili

Cyflog: £22,434 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/03/2017 (14 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Hysbyseb Swydd Swyddog Y Gymraeg Mewn Busnes.docx

Swydd Ddisgrifiad – Swyddog Y Gymraeg Mewn Busnes.docx

 

Ewch i’r ddolen yma ar gyfer rhagor o wybodaeth: http://www.lleol.cymru/classified/swyddog-y-gymraeg-mewn-busnes58bd64badc2d5.html

 

Am rhagor o fanylion cysylltwch:

Lowri Jones

01443820913

lowrijones@mentercaerffili.cymru

sadwrn siarad Mawrth 2017

hysbys

22/02/2017

Ffônlyfr Caerffili 

 

Rydym yn cydweithio â Tower Print a disgyblion Ysgol Cwm Rhymni i gwblhau ffônlyfr i ardal Caerffili. Ein bwriad yw casglu gwybodaeth am y ddarpariaeth Cymraeg sydd ar gael a’i gwneud yn fwy gweledol a hygyrch. Bydd y ffônlyfr yn cynnwys manylion am fusnesau, cwmnïau, unigolion, clybiau ayyb sydd yn cynnig darpariaeth drwy’r Gymraeg.

Bydd y llyfryn yn cael ei dosbarthu i deuluoedd holl ddisgyblion ysgolion Cymraeg yr ardal, a hefyd bydd yr wybodaeth ar gael ar ein gwefan. Mae am ddim i hysbysebu.

Yw gwybodaeth sydd ei angen yw: Enw Busnes/unigolyn, Math o fusnes, rhif ffôn cyswllt, e-bost cyswllt, gwefan.  Beth yw’r ddarpariaeth Cymraeg (Nwyddau, siaradwyr ayyb)?

Os oes gennych chi fusnes, neu’n ymwybodol o rywun sydd â busnes hoffai bod yn ein ffonlyfr e-bostioch bethanjones@mentercaerffili.cymru 01443820913 am ragor o wybodaeth.

Ymatebwch erbyn Mawrth 31 os gwelwch yn dda.

14/02/2017

Diwrnod CreadigolCoginio Chwefror 2017

09/02/2017

Flyer Gwersyll Bro Sannan 2017  Flyer Gwersyll Chwefror 2017  Flyer Gwersyll Penalltau 2017