09/06/2017

amserlen

08/06/2017

Swyddi Cymraeg X3-page-001

snapchat

31/05/2017

*Nid yw hon yn hysbyseb gan Menter caerffili. Mae’r wybodaeth cysylltu isod

 

DOCTOR AR DAITH

 

Rydym yn ffilmio taster tape gyda Dr Catrin Elis a Dr Aled Jones  – ar gyfer rhaglen i S4C o’r enw ‘Dr ar Daith’. Y syniad yw bydd ein doctoriaid yn teithio ar hyd a lled Cymru ac yn cwrdd a phobl ag anhwylderau o bob math.

 

Mae’n cymryd 13 diwrnod i bobl i weld doctor erbyn hyn ac mae anhwylderau yn gallu gwaethygu os nad yw bobl yn derbyn triniaeth – felly byddwn ni’n dod a’r doctoriaid at y bobl, yn y gymuned. Dim ond taster tape yw hyn felly bydd e ddim yn cael ei ddarlledu – ond dylai’r diwrnod ffilmio fod yn hwyl!

 

Rydym angen ffeindio 3 pherson – dynion a menywod.

 

– Un person sy’n hoff o gerdded ac yn dioddef o glun (hip) neu penglin tost, neu plantar fasciitis – sef problem gyda pont y droed (foot arch). – Bydden ni’n ffilmio hyn tu fas ar lwybr cerdded cyhoeddus.

– Person/personau sydd â phwysau gwaed uchel (neu yn fodlon esgus bod e!) bydde fe’n gret tasen ni’n gallu ffilmio hyn yn y cartref, neu yn ystod bore coffi…?

– Ag un person sy’n ffermio – gydag unrhyw anhwylder! (Rydyn ni moyn gweld ardal hyfryd Caerffili! Ac yn gobeithio ffilmio y tu allan).

 

I dangos diddordeb cysylltwch a:

 

Celyn Williams  l  Assistant Producer

+44 (0)2920 103 093
+44 (0)7912619887

www.wildflameproductions.com

 

 

30/05/2017

*Nid yw hon yn hysbyeb Menter Caerffili. Mae’r wybodaeth berthnasol ar y poster isod.

 

hysbyseb boom cymru

24/05/2017

amserlenPoster 2017

22/05/2017

PosterEDS-1