13/08/2021

Rhannwch eich barn ar flaenoriaethau plismona ar gyfer Gwent

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn datblygu Cynllun Heddlu a Throseddu newydd ac mae angen eich help chi i’w lunio.

Mae eisiau gwybod eich barn ar beth ddylai blaenoriaethau Heddlu Gwent fod.

Treuliwch ychydig o amser yn cwblhau’r arolwg a rhoi eich barn.

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=y3hPiqbK72w%3D

 

11/08/2021

HYSBYSEB SWYDD

 

CLWB MEITHRIN CWM GWYDDON

Yn YSGOL CWM GWYDDON

 

CYNORTHWYWYR CHWARAE

Mae Menter Caerffili yn chwilio am aelod o staff gyda chymwyster lefel 3 Gofal Plant i weithio fel Cynorthwywyr Chwarae yn ein safle gofal plant yn yr ysgol uchod.

 

MANYLION A PHWRPAS Y SWYDD

I fod yn rhan o dîm gofal plant Menter Caerffili i weithio yn ein Clwb Meithrin (Wraparound) yn Ysgol Cwm Gwyddon yn Abercarn.  Mi fydd y swydd yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg i helpu’r plant cael defnydd o’r Iaith yn ystod eu hamser gyda ni yn ein clybiau gofal.

Fel rhan o’r swydd fydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gweithio yn ein Clwb Carco ar ôl ysgol lle bo angen.

Swydd         18.75awr yr wythnos

11:45yb tan 15:30yp Dydd Llun i ddydd Gwener

Clwb Carco 3:30yp tan 17:30yp Dydd Llun i ddydd Iau (Oriau yn ychwanegol i’r 18.75)

Cytundeb tan 31ain o Awst 2022 i ddechrau ac yw trafod ymhellach.

Cyflog £8.91 yr awr

 

Dyddiad cau – DYDD IAU 23ain o Awst

Cyfweliadau – DYDD Mawrth 31ain /Mercher 1af o Fedi 2021

i ddechrau yn syth Mis Medi.

 

Cysylltwch â Jayne Nowaczek neu Tracy Reeves o’r Fenter am ffurflen gais.

01443 820913 neu trwy e-bost isod

 

Jaynenowaczek@mentercaerffili.cymru

Tracyreeves@mentercaerffili.cymru

09/08/2021

20/07/2021

17/07/2021

15/07/2021

14/07/2021

12/07/2021

06/07/2021