29/04/2020

27/04/2020

23/04/2020

Yr un manylion llogi fewn a’r Boreau coffi. Os ydych chi angen y manylion ebostiwch bethanjones@mentercaerffili.cymru

The same log in details as the bore coffi. If you need the details contact bethanjones@mentercaerffili.cymru

 

21/04/2020

20/04/2020

 

 

15/04/2020

14/04/2020

Rydym yn rhyddhau fideo’s o gweithgareddau e.e. Coginio, trefnu blodau, hanes lleol ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan Menter Caerffili

Os nad oes gennych cyfrif Facebook, ewch at ein gwefan i’w gweld: www.mentercaerffili.cymru – a chwilio am Fideo’s yn yr adran Plant neu Oedolion

 

We are releasing various video’s e.g. cooking, flower arranging, local history on our Facebook page and also our Menter Caerffili website.

If you don’t have a Facebook account go to our website to see them www.mentercaerffili.cymu – and look for the Video page in the children’s or adults section

 

Mwynhewch, a danfonwch syniadau am fwy o cynnwys atom..

Enjoy and send us your ideas for more.

13/04/2020

07/04/2020

Rhannwch yr wybodaeth, mae hwn ar agor i unrhywun – Share the information, this is open to anyone.

Cysytwch bethanjones@mentercaerffili.cymru am fanylion cofrestru (for registration details)

 

03/04/2020