21/09/2020

15/09/2020

Cynorthwydd Canolfan Ymwelwyr

Mae cyfle wedi codi yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn am swydd barhaol Cynorthwy-ydd Canolfan Ymwelwyr (Penwythnosau) sy’n rhugl yn y Gymraeg.

Mae Coedwig Cwmcarn yn dymuno cynnal gwasanaeth cwsmer o’r safon uchaf gan greu profiadau gwych i’r holl ymwelwyr.

 

• Lleoliad: Cwmcarn

• Cyflog: Gradd 4 £7,829.19 (SCP5) – £7,985.68SCP6)

• Cyfeirnod: REQ0005349

• Dyddiad Cau: 24/09/2020

• Pecyn: Rhan amser, 15 awr. Parhaol

Am fwy o fanylion ac i ymgeisio – https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html

10/09/2020

21/08/2020

Bu cwmni drama Cwm Ni o Gaerffili yn brysur yn recordio Dan y Wenallt gan Dylan Thomas, dros Zoom, yn ystod Gorffennaf 2020. Mae’r recordiad ar gael i wrando ar dudalen blaen Gwefan Menter Caerffili.

 

Caerphilly’s Cwm Ni drama company have been busy recording Dan y Wenallt (Undermilk Wood) by Dylan Thomas, over Zoom, during July 2020. The recording is available to listen on Menter Caerffili’s front Webpage.

 

Ewch yma i wrando / Go here to listen:

 

http://www.mentercaerffili.cymru/

11/08/2020

31/07/2020

Cysylltwch i dderbyn y manylion llogi fewn Zoom – Contact to receive the Zoom log in details.

bethanjones@mentercaerffili.cymru

 

Seswin hwyl Miri Mawrth – Prynhawn Mawrth Tuesdays 2:00pm

Sesiwn Hwyl Lego – Prynhawn Iau Thursdays 2:00pm

 

30/07/2020