11/09/2017

*Nid yw hon yn ddigwyddiad Menter caerffili, mae’r holl wybodaeth ar y poster isod *

07/09/2017

Clwb theatr plant

Clwb dawns plant

30/08/2017

Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol Menter BGTM

 

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol brwdfrydig a hyderus i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym Mlaenau Gwent a Thorfaen. Bydd y person a benodir yn gyfrifol am ddatblygu a chefnogi amrywiaeth o weithgareddau cymunedol fydd yn hyrwyddo’r Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

 

Ceir rhagor o fanylion am y swydd a ffurfen gais ar eu gwefan:
http://menterbgtm.cymru/swyddi/

 

 

14/08/2017

Capel Groeswen, Caerffili

 

Cynhelir oedfa arbennig i ddathlu penblwydd y capel yn 275 oed yng nghwmni cor ‘Bechgyn Bro Taf’ ar brynhawn Sul, Fedi’r 10fed am dri o’r gloch.

 

Te yn y festri i ddilyn.

Saib@siloh hydref