22/03/2018

12/03/2018

07/03/2018

05/03/2018

Cyfle gwych ar gyfer pobl sydd yn gweithio yn y sector bwyd a diod. Cyfle i drafod gyda bragwyr Caerffili, arbenigwr bwyd a swyddog Cymraeg mewn Busnes Caerffili.

Bwciwch erbyn 10yb Dydd Mercher.

01/03/2018

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan bawb yn Fenter Iaith Sir Caerffili!

 

26/02/2018

**NID YW HON YN DIGWYDDIAD MENTER CAERFFILI – CYSYLLYWCH GYDA SEFYDLIAD Y GLOWYR**

 

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon wrth ei fodd i gynnig cyfle i chi i weld addasiad newydd sbon o ddrama glasurol August Strindberg, “Miss Julie”, sy’n cael ei pherfformio yn yr iaith Gymraeg.  Hoffem gynnig disgownt i bob dysgwr Cymraeg o £7.50 y tocyn.

Mae’r ddrama, “Miss Julie”, yn cael ei chyfarwyddo gan Gareth John Bale, sydd hefyd wedi derbyn clod beirniadol yn ddiweddar am ei bortread symudol o’r eicon diwylliannol a hanesyddol byd rygbi, Ray Gravell, yng Nghynhyrchiad Torch Theatre o “Grav.  Mae “Grav” wedi bod ar daith mewn lleoliadau ar draws Cymru ac yn ymddangos mewn theatr yn Efrog Newydd ym mis Mawrth 2018.

Wedi’i haddasu i’r iaith Gymraeg a’i gosod yng Nghymru ar droad yr ugeinfed ganrif, mae’r adfywiad hynod o frwdfrydig o gampwaith Strindberg yn chwedl o angerdd a phŵer, lle mae rhwystrau dosbarth ac agweddau cymdeithasol yn cael eu rhwygo.

Er ei bod wedi’i gosod ar ddiwedd yr 20fed ganrif, mae’r themâu mor berthnasol heddiw fel y buont erioed.  Mae’n ddrama yn archwilio dosbarth, arian, cydraddoldeb rhywiol a’r posibilrwydd o symudedd cymdeithasol.

 

NODER: Addasrwydd oedran y cynhyrchiad hwn yw 14+

Y Plot.

Nos Gŵyl Ifan yw amser Miss Julie, noson wedi’i llenwi â dymuniad, pan mae rheolau yn cael eu torri, rhoddir rhwystrau dosbarth i’r neilltu a gall meistres ifanc y faenor ddawnsio gyda phwy bynnag y mae hi eisiau. Mae hi’n dewis Jean, gwas ei thad, ac am ychydig oriau yn ystod y cyfnos hir, maen nhw’n chwarae gêm gynyddol beryglus o ‘beth os’?

Os hoffech archebu lle ar gyfer y cynhyrchiad, cysylltwch â swyddfa docynnau Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar 01495 227206 neu anfonwch e-bost at sefydliadyglowyrcoedduon@caerffili.gov.uk am fwy o wybodaeth.

23/02/2018

Archebwch eich tocynnau cyn amser cinio 12:00 o’r gloch ar Dydd Mercher yr 28ain o Chwefror 2018.