21/09/2021

20/09/2021

16/09/2021

Ar ôl treialu sesiynau coginio arlein i blant trwy gyfrwng y Gymraeg dros yr haf, mae Cookstars yn hapus i gyhoeddi bydd sesiynau wythnosol trwy gyfrwng y Gymraeg yn dechrau dydd Iau nesaf, 23 Medi!

Mae hwn yn gyfle gwych i blant ar draws Cymru i ddod at ei gilydd ar-lein i greu amrywiaeth o bethau blasus dros yr wythnosau wrth ddefnyddio’r iaith Gymraeg a dysgu sgiliau allweddol yn y gegin.

Cynhelir y sesiynau ar-lein bob nos Iau 5pm – 6.15pm.  Mae’r cwrs yn costio £50 am 5 wythnos ac yn dechrau dydd Iau nesaf, 23 Medi. Byddwn yn coginio bwyd melys a sawrus bob yn ail wythnos.

Mae angen cofrestru cyn gynted ag y bo modd gan fod niferoedd yn gyfyngedig. I gofrestru a dod o hyd i fwy o wybodaeth:  

https://cook-stars-cardiff-north-and-west.class4kids.co.uk/info/80

 

 

Following on from our fun online Welsh cooking sessions in the summer, we’re very excited to let you know that Cookstars will be offering weekly sessions through the medium of Welsh starting next Thursday, 23 September!

This is an excellent opportunity for children across Wales to get together online to create a variety of tasty treats over the weeks whilst interacting in Welsh and also learning useful kitchen skills for life.

The sessions will be online every Thursday 5pm – 6.15pm.  The course costs £50 for 5 weeks and will start next Thursday 23 September   We will be alternating between sweet and savoury bakes every other week.

Limited number of places so register as soon as possible at:

https://cook-stars-cardiff-north-and-west.class4kids.co.uk/info/80

 

15/09/2021

11/09/2021

          

10/09/2021

Mae lle wedi codi ar y daith i un arall. A hoffech chi ymuno a ni ar daith hamddenol i gymdeithasu drwy’r Gymraeg?

Yn ymweld a Melin Tregwynt, Castell Henllys, Trefdraeth a mwy.

Cyntaf ir felin!

 

A space has come available on our trip to Newport Pembrokshire. Would you like to join us on a leisurly trip to socialise in Cymraeg?

Visitng Melin Tregwynt, Castell Henllys, Newport and more.

 

 

06/09/2021

15/08/2021