23/10/2017

02/10/2017

28/09/2017

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Technoleg Wybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Cael dealltwriaeth o’r We a hefyd diogelwch wefannau cymdeithasol.

Dydd Llun 10-12  – Sesiwn 2 awr.

Tiwtor Gwyneth Davies – Gan y safle Suit Tech Gwyb.

Pris yn dechrau £1 yr awr.

Dyddiad nesaf yw’r 2ail o Hydref 2017

Dewch yn llu!

 

Cystylltwch â:

Jayne Murphy

Telephone/Ffôn    01495 369869 / Direct line 01495 369842/07841 117801
E-mail/E-bost: jayne.murphy@weacymru.org.uk
Gwefan / Website: www.addysgoedolion.cymru | www.adultlearning.wales

HAWL I HOLI – BBC RADIO CYMRU – CAERFFILI

 

Bydd rhaglen Hawl i Holi’n ymweld â Chaerffili ar nos Fawrth, 10fed Hydref 2017

 

Os hoffech ymuno â’r gynulleidfa cysylltwch â ni ar 01352 754212

neu nia@momentwm.com i gofrestru.

 

Bydd angen cyrraedd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle’r Gwyndy, Caerffili

rhwng 5.15 a 5.45yh ar y noson er mwyn darlledu’n fyw ar Radio Cymru am 6 o’r gloch.

 

26/09/2017

Hysbys swydd

Swyddog Cyswllt Cefnogwyr

Lleoliad: Caerdydd

Rhan amser: 28 awr / 4 diwrnod yr wythnos

Dyddiad cau: Nos Fercher 4ydd Hydref

Ydych chi’n drefnus, gyda sgiliau gweinyddol da? Hoffech chi gefnogi gwaith tîm Cymorth Cristnogol yng Nghymru a chyfrannu at ein gwaith o gefnogi eglwysi? Mae yna swydd newydd yng Nghaerdydd!

Y rôl hon fydd pwynt cyswllt cyntaf i gefnogwyr Cymorth Cristnogol yn Swyddfa Caerdydd/Ne Cymru ar y ffôn, e-bost neu wrth ymweld â’r swyddfa; byddwch yn prosesu cyfraniadau; ymateb i ymholiadau a chyflenwi archebion am adnoddau. Bydd y rôl hon yn cynnig cefnogaeth weinyddol effeithiol ac effeithlon i dîm Cymru a sicrhau bod gwaith dyddiol swyddfa genedlaethol brysur yn rhedeg yn esmwyth.

Ewch i: https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/supporter-relations-officer-south-wales—swyddog-cyswllt-cefnogwyr-de-cymru–1405/1423/description/