27/10/2021

21/10/2021

19/10/2021

13/10/2021

09/10/2021

08/10/2021

07/10/2021

30/09/2021

Gweithgareddau Hanner Tymor cynradd – Half term Primary activities
Sgwad Sgwennu – Writing Squad AM DDIM / FREE
Cerfio Pwmpen a crefft – Pumpkin Carving and craft £3
Sesiwn Adeiladu Lego – Lego Creating Session £5
I sicrhau lle ebostiwch CYN Dydd Llun Hydref 25
To secure a spot email BEFORE Monday October 25
bethanjones@mentercaerffili.cymru
    

27/09/2021

Beth am ddechrau eich wythnos a Hydref gyda sesiwn Ioga o dan arweiniad Tara Bethan, o gysur eich ty eich hun! Croeso i unrhywun dros 16. Cysylltwch nawr i gael y ddolen Zoom

 

Why not start your week and October doing some Yoga with Tara Bethan from the comfort of your own home! Everyone 16+ welcome. Contact now for the Zoom information

22/09/2021

Mae’r Clwb Darllen Dysgwyr yn ail ddechrau Hydref 4ydd gyda’r llyfr
Hiwmor Nigel gan Nigel Owens
 
Mae’r grwp yn darllen drwy’r llyfr yn ystod y sesiwn ac yn cael cyfle i holi a thrafod
 
* Bydd angen prynnu’r llyfr eich hun*
 
Cysylltwch am y ddolen Zoom – bethanjones@mentercaerffili.cymru