23/05/2018

Fel cefnogwr gwerthfawr i Fenter Caerffili hoffem roi gwybod i chi am y newidiadau mewn rheoliadau diogelu data a ddaw i rym ar 25ain Mai 2018.

 

Mae cyfreithiau data yn newid a chafodd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol – neu GDPR fel y mae’n cael ei alw’n fwy cyffredin – ei ddylunio i roi mwy o reolaeth i chi dros sut y defnyddir eich data.

 

Rydym wedi diweddaru ein Polisi Preifatrwydd i gynnwys gwybodaeth am y newidiadau hyn a sut y byddwn yn defnyddio eich data. Gallwch ddarllen ein polisi newydd trwy ddilyn y linc isod i’n gwefan.

Os ydych yn hapus i barhau i dderbyn gwybodaeth oddi wrthym nid oes yn rhaid i chi wneud unrhyw beth. Fodd bynnag, os dymunwch, gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy ddewis ‘Dad-danysgrifio’ yn nhroedyn unrhyw neges ebost oddi wrthym a gallwch newid eich dewisiadau hefyd.

 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus i Fenter Iaith Sir Caerffili

Rhybudd Preifatrwydd 2018

14/05/2018

**Nad ydy’r digwyddiad yma yn cael ei rhedeg neu trefnu gan Menter Caerffili**

02/05/2018

**Nad yw hon yn digwyddiad Menter Iaith Sir Caerffili**

 

27/04/2018

22/03/2018