Newyddion

17/07/13

Diwrnod llwyddianus bu Ffiliffest yng Nghastell Caerffili eleni. Cafwyd ei gynnal ar ddydd Sul, Gorffennaf 7fed rhwng 11-7yh ac roedd hi’n gyfle i blant, teuluoedd a phobl o bob oedran i grwydro’r castell a gwerthfawrogi amryw o weithgareddau yn dathlu iaith a diwylliant Cymru.

Bu’r ardal llwyfan yn brysur drwy’r dydd gyda ffefryn y plant Heini o S4C yn perfformio ben bore, chwaraeydd y pibau Cymreig Antwn Hicks i ddilyn yn croesawi blant ysgolion cynradd yr ardal i’r castell i ddawnsio gwerin – perfformiad blynyddol mwyaf y Sir. A gyda’r prynhawn, amrywiaeth o fandiau Cymreig yn perfformio gan gynnwys Kizzy Crawford o Ferthyr Tydfil ac Al Lewis oedd yn cymryd amser o’i daith gyda Jools Holland i ddod i berfformio yn Ffiliffest.

Yn ogystal ar adloniant hyn, roedd amryw o stondinwyr yn gwerthu cynnyrch lleol, ardal chwaraeon gyda tri o chwaraewyr rygbi’r Dreigiau yn diddanu’r plant ac ardal fwyd i deuluoedd cael mwynhau amrywiaeth o fwydydd a’r tywydd twym. Roedd hi’n braf cael croesawi bobl o bob oedran i Ffiliffest 2013 ac fe ddaeth dros 1,200 i ymweld gan gynnwys twristiaid o’r Almaen, Korea a Phatagonia. Diolch i bawb o Sir Caerffili a thu hwnt am gefnogi ein gŵyl flynyddol – edrych ymlaen at flwyddyn nesaf yn barod!