14/08/2017

Capel Groeswen, Caerffili

 

Cynhelir oedfa arbennig i ddathlu penblwydd y capel yn 275 oed yng nghwmni cor ‘Bechgyn Bro Taf’ ar brynhawn Sul, Fedi’r 10fed am dri o’r gloch.

 

Te yn y festri i ddilyn.

Saib@siloh hydref

26/07/2017

vote magi ann

Picnic yn y parc2017 CANSLO

13/07/2017

Taith teulu legoland llawn