Fforwm Iaith

Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn cynnal cyfarfodydd Fforwm Cymraeg Sir Caerffili bob tymor.

Cyfansoddir y Fforwm gan unigolion sy’n cynrychioli amrywiaeth o fudiadau a grwpiau Cymraeg sy’n gweithio o fewn Sir Caerffili (gan gynnwys Menter Iaith, Mudiad Meithrin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, RhAG, Urdd Gobaith Cymru, Cymraeg i Oedolion, Ysgolion Cymraeg a nifer o bartneriaid eraill).

Pwrpas y cyfarfodydd yw cynnig cyfleoedd inni rwydweithio a rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau yn ein gwaith.

 

Os hoffech hi fynychu’r Fforwm nesaf cysylltwch a Bethan Jones bethanjones@mentercaerffili.cymru 01443820913

 

Mae’r Fforwm Nesaf:

Dyddiad:     Dydd Llun Mai 9, 2016

Amser:       10:00yb

Ble:            Swyddfa Menter Caerffili,
                  Suite 1,
Parc St Margaret’s,
Heol Pengam,
Aberbargod,
CF819FW