Ffiliffest

Gŵyl flynyddol yw Ffiliffest a chafodd ei sefydlu yn gan Menter Caerffili. Diwrnod o hwyl yng Nghastell Caerffili mewn partneriaeth gyda CADW gyda gweithgareddau yn addas i bob oedran. Cerddoriaeth fyw, gweithdai celf a chrefft a chwaraeon, stondinau gyda busnesau lleol yn gwerthu eu cynnyrch, cymeriadau S4C a phlant yr ardal yn dawnsio gwerin fel rhan o ddathliad Dawnsio drwy’r Cwm.

 

I weld yr wyl eleni ewch at:

FFILIFFEST DIGIDOL 2021 – MEHEFIN 19

https://ffiliffest2021.wordpress.com/