Ffiliffest

Gŵyl flynyddol yw Ffiliffest a chafodd ei sefydlu yn gan Menter Caerffili. Diwrnod o hwyl gyda gweithgareddau yn addas i bob oedran. Cerddoriaeth fyw, gweithdai celf a chrefft a chwaraeon, stondinau gyda busnesau lleol yn gwerthu eu cynnyrch, cymeriadau S4C a phlant yr ardal yn dawnsio gwerin fel rhan o ddathliad Dawnsio drwy’r Cwm.

 

Eleni fydd yr wyl ar Gaeau Owain Glyndwr, Crescent Road oherwydd gwaith adenwyddu o fewn castell Caerffili.