Cynulleidfa Rhaglen ‘Johnathan’

Mae S4C yn chwilio am gynulleidfa i recordiad Nos Fercher Chwefror 15 o’r rhaglen Johnathon.

 

Fe fydd Andrew Coombs yn westai ar y noson.

 

Cysylltwch a mi os oes diddordeb gyda chi mynd fel cynulledifa cyn diwedd dydd Gwener Chwefror 10fed.

 

bethanjones@mentercaerffili.cymru

 

Image result for rhaglen jonathan