Prosiect Llais

Mae’r Swyddog Prosiect Llais wedi ei benodi ers Hydref 2013 ac yn rhan o bortffolio fwy gan GAVO i roi llais i gymunedau sydd hyd yn hyn heb lais cryf yn y Sir.

Diben y swydd yw cysylltu â chynghori gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob oedran ledled Bwrdeistref Caerffili – er mwyn gwella eu hymrwymiad yn eu cymunedau ac er mwyn sicrhau fod siaradwyr Cymraeg yn cael mewnbwn i’r ffordd y bydd gwasanaethau yn cael eu cynllunio ar eu cyfer. Y bwriad yw adnabod anghenion Cymraeg trigolion Bwrdeistref Caerffili trwy roi llais iddynt, ac i weld pa ddarpariaeth ychwanegol hoffent weld yn y Gymraeg i siaradwyr rhugl a dysgwyr. Gobeithiwn gynyddu’r Llais Gymraeg yn y Sir gan gwmnïau ac unigolion.

 

Os hoffech chi gysylltu â Morgan – morganroberts@mentercaerffili.cymru / 01443 820913

 

 

Holiadur

Mae gan Menter Caerffili holiadur ar Survey Monkey yn gofyn cwestiynau am eich barn. Os oes gennych 5 munud i sbario i helpu Morgan gasglu data, ewch i:

https://www.surveymonkey.com/s/V8FSKDG

 

Prosiectau Diweddaraf:

 

Noswaith Cymdeithasol Cymraeg (Cwtch Cymraeg yng Nghlwb Rygbi Nelson)

Theatr Ieuenctid Caerffili yn cyflwyno ‘Neijal’ yn sinema Maxime yng Nghoed Duon

Sianel Youtube Pobl Ifanc ‘Gemau Fideo’

Rydym yn datblygu cymuned o gemwyr youtube trwy wneud sylwadau ar ein fideos ac awgrymu pa fideos hoffet ti weld ni’n chwarae a siarad am. NES, SNES, Master System, Mega Drive, PS1, PS2, PS3 ,PS4, Sega Dreamcast, Nintendo Gamecube, XBOX, XBOX360, Wii. Yn youtube gallech ffeindio ein sianel trwy deipio ‘gemau fideo’. TANYSGRIFIWCH ac hoffi ein fideos.

 

Twrnament Gemau Fideo ar Stwnsh

https://www.facebook.com/stwnsh/videos/1786036614762406/

 

Sianel Youtube Oedolion Ifanc 17+ ‘Yn Chwarae’

 

Gweithio Gyda’r cyngor- Wellbeing / Lles