Ffair Nadolig

Caiff ein ffair flynyddol ei chynnal yn Llancaiach Fawr i ddathlu’r Nadolig. Cyfle i ymweld â Siôn Corn yn y grotto, gweld ysgolion cynradd Gymraeg yr ardal yn perfformio ar y llwyfan, mwynhau stondinau crefft a gweithgareddau i blant. Mae dros 600 o bobl yn mynychu yn ystod y dydd i fwynhau’r dathlu.

 

Mae’r ffair eleni yn Llancaiach Fawr ar Tachwedd 24, 2018