Clwb Gemau Fideo

Mae 3 clwb gemau fideo:

I flwyddyn 6 YG Caerffili bob pythefnos Dydd Gwener 1-3pm

I flwyddyn 8,9 a 10 Dydd Mawrth yng Nghanolfan Glowyr Caerffili 3.30-5pm

I flwyddyn 8+ Dydd Iau ar ol ysgol ar safle Gelli Haf 3-5pm

I oedolion rydym yn cwrdd yn misol

 

 

Youtube

Mae 3 sianel youtube:

 

Gemau Retro (Cynradd)

 

Gemau Fideo (Uwchradd)

 

Twrnament Gemau Fideo ar Stwnsh

Clwb Gemau Fideo – Twrnament Menter Caerffili

🎮 Aeth Tag i weld Clwb Gemau Fideo Caerffili yn nhwrnament Menter Caerffili 🏆Os oes clwb fel hyn yn eich ysgol neu ardal chi bydden ni'n dwlu eich cwrdd!Ewch i Sianel YouTube Stwnsh i weld mwy – https://tinyurl.com/hofffideosstwnsh

Posted by stwnsh on Thursday, 23 November 2017

 

Yn chwarae (Oedolion)