Clybiau Chwaraeon

urddMae Menter Iaith Sir Caerffili yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Urdd Gobaith Cymru ar ei ddarpariaeth chwaraeon i blant yn lleol.

Mae Swyddogion Chwaraeon yr Urdd yn gweithio o swyddfa’r Fenter ac mae staff y Fenter yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r ddarpariaeth.

 

Am fwy o wybodaeth am glybiau chwaraeon, cysylltwch â Dafydd Williams – dafyddwilliams@urdd.org

 

Clwb /Club Amser/ Time Dydd/Day Blynyddoedd

School Year

Ble?/ where? Pris/ Price
Gymnasteg
Gymnastics
4:30- 5:30

5:30 – 6:30

Mawrth

Tuesday

Derbyn- Blwyddyn 2

Reception- Year 2

Blwyddyn 3 – 6
Years 3 – 6

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Am pris yr sesiynau cysylltwch a Dafydd
For the session prices contact Dafydd
Gymnasteg
Gymnastics
4:30- 5:30

5:30 – 6:30

Mawrth

Tuesday

Derbyn- Blwyddyn 2

Reception- Year 2

Blwyddyn 3 – 6
Years 3 – 6

Ysgol Gyfun y Gwyndy Sesiynau yn llawn

Sesions are full

Chwarae i ddysgu
Play to learn
5:00 – 6:00 Mercher
Wednesday
Derbyn – Blwyddyn 2

Reception- Year 2

Ysgol Gynradd Penalltau £3.00
Pel – droed

Football

5:00 – 6:00 Iau
Thursday
Blwyddyn 1 – 3

Years 1 – 3

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni £2:00