Clybiau Chwaraeon

urddMae Menter Iaith Sir Caerffili yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Urdd Gobaith Cymru ar ei ddarpariaeth chwaraeon i blant yn lleol.

Mae Swyddogion Chwaraeon yr Urdd yn gweithio o swyddfa’r Fenter ac mae staff y Fenter yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r ddarpariaeth.

 

Am fwy o wybodaeth am glybiau chwaraeon, cysylltwch â’r swyddfa Urdd