Clybiau Chwaraeon

urddMae Menter Iaith Sir Caerffili yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Urdd Gobaith Cymru ar ei ddarpariaeth chwaraeon i blant yn lleol.

Mae Swyddogion Chwaraeon yr Urdd yn gweithio o swyddfa’r Fenter ac mae staff y Fenter yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r ddarpariaeth.

 

Am fwy o wybodaeth am glybiau chwaraeon:

 

Linc: <http://bit.ly/urddcaerffili>

Link: <http://bit.ly/urddcaerphilly>