Plant

Mae Menter Caerffili yn creu cyfleoedd i blant i gwrdd a ffrindiau a phlant eraill sy’n siarad Cymraeg a mwynhau pob math o weithgareddau mewn sefyllfa cymdeithasol.

 

Pob gwyliau hanner tymor rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol i blant cynradd.

 

I cynnig syniadau neu i gysylltu i holi mwy cysylltwch bethanjones@mentercaerffili.cymru 

 

Clybiau Wythnosol Cymdeithasol

clwb chwarae Abertridwr
Dydd Gwener 1 Medi 7:00am-8:00pm, Legoland.
Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf 11:00am-2:00pm, Riverside Park/Parc Glan yr Afon, Bedwas.