Plant

Mae Menter Caerffili yn creu cyfleoedd i blant i gwrdd a ffrindiau a phlant eraill sy’n siarad Cymraeg a mwynhau pob math o weithgareddau mewn sefyllfa cymdeithasol.

 

Pob gwyliau hanner tymor rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol i blant cynradd.

 

I cynnig syniadau neu i gysylltu i holi mwy cysylltwch bethanjones@mentercaerffili.cymru 

 

Clybiau Wythnosol Cymdeithasol

clwb chwarae Abertridwr
Dydd Llun 30 Hydref 10:00am-1:00pm, Canolfan y Glowyr Caerffili/Caerphilly Miner's Centre, CF83 1DX.
Dydd Mawrth 31 Hydref 12:30pm-3:00pm, Ysgol Cwm Rhymni, Safle Gelli Haf, CoedDuon.
Dydd Mercher 1 Tachwedd 10:00am-12:30pm, Groundwork, Pontllanffraith.