Plant

Mae Menter Caerffili yn creu cyfleoedd i blant i gwrdd a ffrindiau a phlant eraill sy’n siarad Cymraeg a mwynhau pob math o weithgareddau mewn sefyllfa cymdeithasol.

 

Pob gwyliau hanner tymor rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol i blant cynradd.

 

I cynnig syniadau neu i gysylltu i holi mwy cysylltwch bethanjones@mentercaerffili.cymru 

 

Clybiau Wythnosol Cymdeithasol

clwb chwarae Abertridwr
Dydd Gwener 19 Hydref 12:00am-12:00am, .
Dydd Mercher 31 Hydref 12:00am-12:00am, .
Dydd Gwener 2 Tachwedd 10:30am-12:00pm, .
Dydd Mercher 14 Tachwedd 6:00pm-12:00am, .