Plant Cynradd

Mae Menter Caerffili yn creu cyfleoedd i blant i gwrdd a ffrindiau a phlant eraill sy’n siarad Cymraeg a mwynhau pob math o weithgareddau mewn sefyllfa cymdeithasol.

 

Pob gwyliau hanner tymor rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol i blant cynradd.

 

I cynnig syniadau neu i gysylltu i holi mwy cysylltwch bethanjones@mentercaerffili.cymru 

 

 

 

Ein gweithgareddau cyfredl i blant:

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 10:15am-11:15am, .
Dydd Llun 23 Rhagfyr 4:00pm-6:30pm, .