GOFAL PLANT

Erbyn hyn mae Menter Iaith Sir Caerffili yn darparu gofal cofleidiol yn ystod y diwrnod ysgol i blant sy’n mynychu dosbarth meithrin rhan amser o fewn 6 ysgol. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnig gofal rhan amser i blant cyn neu ar ôl iddynt fynychu dosbarth meithrin rhan amser o fewn yr ysgol. Mae’r ddarpariaeth yn cynnig gofal o ansawdd uchel sy’n cefnogi’r addysg rhan amser mae’r plant yn derbyn wrth sicrhau fod y plant yn medru aros o fewn yr ysgol mewn awyrgylch symbylol a chefnogol am ddiwrnod cyfan.

 

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr Busnes Gofal Plant y Fenter Tracy Reeves – tracyreeves@mentercaerffili.cymru”>tracyreeves@mentercaerffili.cymru / 01443 820913.

CYNLLUNIAU GOFAL

Ysgol y Castell 

Ysgol Caerffili

Ysgol Ifor Bach

Ysgol Penalltau

Ysgol Trelyn

Ysgol Cwm Gwyddon

Ysgol Bro Sannan

Ysgol Cwm Derwen

Ysgol Bro Allta (Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach)

 

CLYBIAU GWYLIAU

Rydym hefyd yn trefnu clybiau gwyliau yn ystod cyfnod gwyliau ysgol. Mae manylion y clybiau hyn isod:

 

(Gofal rhwng 8:30am-5:00pm)

Clwb Gwyliau Bro Allta – ar agor dros y pythefnos    i bwcio cysylltwch         — 07932 354546       neu            01443 815766

Clwb Gwyliau Y Castell – ar agor dros y pythefnos   i bwcio cysylltwch         — 07932 565365

Clwb Gwyliau Caerffili  — yr ail wythnos yn unig        i bwcio cysylltwch        — 07866 045147