Busnes

Mae’n brosiect wedi’w ariannu gan cynllun Cymunedau Gweldig Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o brosiect newydd gan Menter Iaith Sir Caerffili rydym am gefnogi busnesau lleol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn ogystal gyda chefnogi’r busnesau hynny sy’n medru darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn lleol.

 

Twitter_Icon_(Official_1)

Dilynwch y brosiect ar twitter @busnescymraeg am fwy o wybodaeth.

 

Os hoffwch Arwydd Desg am ddim ar gyfer eich swydd, llwythwch y PDF canlynol am ddim:

Arwyddion Desg Cymraeg

 

Flyer Ffordd i Ddwyieuthrwydd

Proffeiliau o fusnesau lleol sydd yn hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.

Profil Mis Awst:

Red Squirral Marketing #1

 

Profil Mis Mehefin:

Educ8 Cymraeg 1

 

Profil Mis Mai:

SN Cymraeg