Busnes

Mae ein swyddog Busnes newydd wedi dechrau ar ei waith, croeso Huw Rowlands. Mae’n brosiect wedi’w ariannu gan cynllun Cymunedau Gweldig Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o brosiect newydd gan Menter Iaith Sir Caerffili rydym am gefnogi busnesau lleol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn ogystal gyda chefnogi’r busnesau hynny sy’n medru darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn lleol.

 

Proffeiliau o fusnesau lleol sydd yn hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.

 

Profil Mis Mehefin:

 

Educ8 Cymraeg 1

 

Profil Mis Mai:

SN Cymraeg