Y Ffordd i Ddwyieithrwydd

Mae’r swyddog y Ffordd i Ddwyieithrwydd yn gweithio hefo darparwyr gofal blynyddoedd cynnar o fewn Sir Caerffili i gynyddu defnydd iaith.

 

Manylion cyswllt y swyddog: Rhiannon Tucker rhiannontucker@mentercaerffili.cymru 01443 822834

 

MAE CYLCHOEDD MEITHRIN O FEWN SIR CAERFFILI ar gael ar wefan Mudiad Meithrin