Blynyddoedd Cynnar

Mae’r swyddog Datblygu Iaith Blynyddoedd Cynnar yn gweithio hefo darparwyr gofal blynyddoedd cynnar o fewn Sir Caerffili i gynyddu defnydd iaith.

 

Manylion cyswllt y swyddog: Rhiannon Tucker rhiannontucker@mentercaerffili.cymru 01443 822834

 

DYMA CYLCHOEDD MEITHRIN O FEWN SIR CAERFFILI (Cysylltwch Mudiad Meithrin i gael rhagor o fanylion)

 

Cylch Meithirn Ton Y Felin – 07741497904

Cylch Meithrin Ifor Bach – 07702811300

Cylch Meithrin Penpedairheol – 07925889577

Cylch Meithrin Pontllanffraith – 01495227738

Cylch Meithrin Nelson – 01443451179

Cylch Meithrin Yr Enfys, Ystrad Mynach – 07960694963

Cylch Meithrin Tedi Twt, Gilfach – 07772598047

Cylch Meithrin Cwm Derwen – 07541097647

Cylch Meithrin CoedDuon – 07541097647

Cylch Meithrin Llanbradach – 07872624103

Cylch Meithrin Cwm Gwyddon – 07528930422

Cylch Meithrin Waen Fawr – 07432555695

Cylch Methrin Rhymni – 07950591289

Cylch Meithrin Penalltau – 07800582196

Cylch Meithrin Dewi Sant, Risca – 07519382508

Cylch Meithrin Aberbargoed – 07966916664

 

Cliciwch yma am fanylion Miri Meithrin Hydref 2016