Hysbyseb Swydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Tiwtor Cymraeg Cyfeirnod y swydd: 040-AC318-0719W Cyflogwr: Aneurin Bevan University Health Board Adran: Uned yr Iaith Gymraeg Lleoliad: Canolfan y Degwm, Abergavenny Cyflog: £24,214 to £30,112 per annum   Am rhagor o Wybodaeth: https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/?vac_ref=915670675