Twmpath

Posted by & filed under Adults, Children, Send to E-mail List.

Twmpath Ddawns i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi ‘Twmpath’ Dance to celebrate St David’s Day   Cysylltwch i thalu ac archebu eich lle – Contact to pay and book your place  

NOSON GWYLWYR S4C VIEWERS’ EVENING – Pontypridd

Posted by & filed under Adults, Children, Send to E-mail List.

NOSON GWYLWYR S4C VIEWERS’ EVENING – Pontypridd Cyfle i fynegi barn ar raglenni a gwasanaethau S4C drwy noson anffurfiol a chymdeithasol gyda lluniaeth ysgafn a cwis! Dewch i rhoi eich barn chi ar rhaglenni S4C. Os hoffech ymuno â’r noson, bydd angen cofrestru – manylion isod. An opportunity to express your views on S4C programmes… Read more »