Ymgynghoriad cynllun Gwiethredy Strategaeth Gymraeg Cyngor Caerffili – Drafft

Posted by & filed under Send to E-mail List.

Ymgynghoriad – Strategaeth Gymraeg Ddrafft 2022-2027 Cynllun Gweithredu Cyngor Caerffili Consultation – Caerphilly Council’s Draft Welsh Language Strategy 2022-2027 Action Plan   Mae’n ofynnol i Gyngor Caerffili ddatblygu Strategaeth Gymraeg Pum Mlynedd yn unol â gofynion Safon Iaith Gymraeg 145 o dan Reoliadau Safonau Iaith Cymru (Rhif 1) 2015.   Nod y strategaeth yw nodi… Read more »