200 DATHLU DAU GANFED  RHIFYN EIN PAPUR BRO

 

Canolfan y Glowyr (Yr Hen Ysbyty), Caerffili

200 DATHLU DAU GANFED  RHIFYN EIN PAPUR BRO

yng nghwmni Sioned Williams a’r Parchedig Denzil John, Arloeswyr papurau bro’r Sir

 

Nos Wener, 9fed o Fawrth am 7:00 yr hwyr 
Adloniant:  Rhiannon Dutt (Telyn) ac Iwcs
Bwffe a Mynediad yn Rhad ac am Ddim

CROESO CYNNES I BAWB
Cysylltwch â Marian Fairclough ar faircloughme@aol.com cyn Mawrth 2ail